Tělovýchovné poradenství, rekondiční a sportovní masáže

PaedDr. Miroslav Štípek, CSc.

 

Služby

 • Antropometrická měření

 • Testování tělesné zdatnosti

 • Sestavení individuálního plánu pohybových aktivit se zaměřením na

  • zdravotně orientovanou tělesnou zdatnost, která ovlivňuje zdravotní stav organizmu a působí preventivně na zdravotní problémy vznikající z nedostatku pohybu,
    
  • zvyšování tělesné výkonnosti využíváním účinných protahovacích, posilovacích a vytrvalostních cvičení v domácím i přírodním prostředí i bez používání posilovacích strojů.

 • Sportovní masáž - posílí organizmus trénujícího sportovce pro dosažení lepšího sportovního výkonu

 • Masáž odstraňující únavu - slouží k urychlenému odplavení metabolitů z těla a uspíší odstranění únavy (nejčastěji používaná)

 • Regenerační masáž - osvěží organizmus a urychlí proces regenerace organizmu